دکتر مسعود جعفری پور

فلوشیپ فوق تخصص جراحی پلاستیک صورت


ویژگی های جراحی بینی طبیعی

زمانی بود که افراد بسیاری برای خلق یک بینی جذابتر به جراح متخصص رینوپلاستی یا عمل بینی مراجعه میکردند تا با برداشتن غضروف و تراش دادن قوز و برجستگی یا نقصها بینی زیباتری پیدا کنند، اما این بینی جدید به هیچ وجه طبیعی به نظر نمیرسید. البته امروزه شرایط تغییر کرده است و اکثر متقاضیان عمل بینی در جستجوی تکنیکهایی طبیعی برای رینوپلاستی هستند تا پس از عمل نیز یک بینی طبیعی و البته زیباتر داشته باشند. تکنیکهای جراحی بینی ظرف سالهای گذشته پیشرفت قابل توجهی کرده است و امروزه پزشکان میتوانند بینی ظریفتری را مطابق با ویژگیهای خاص صورت بیمار پدید بیاورند. نتیجه عمل بینی طبیعی به گونهای است که انگار بیمار با همین بینی متولد شده و جراحی بر روی بینی انجام نشده است. بینی که عملی بودن آن مشخص باشد، زوایای نامناسبی دارد، بیش از حد کوتاه شده، کلوملای آن آویزان است و با بقیه اجزاء صورت تناسب ندارد. در کل اگر بینی با استفاده از بافتهایی مانند زیرساخت غضروفی اصلاح شود، طبیعی خواهد بود، اما اگر در عمل بینی گرافت و گرافت نوک بینی به کار برده شود، بینی غیرطبیعی به نظر خواهد رسید.
دیگر یک ساختار و شکل مناسب و همه پسند برای تمام بینیها وجود ندارد. بیماران دیگر نمیخواهند پس از جراحی رینوپلاستی همه متوجه عمل کردن بینیشان بشوند. عاملهای مختلفی در این تغییر نگرش نقش دارد، که از آن جمله میتوان به درک بهتر اثرهای درازمدت جراحی، بهبود ارتباط بین بیمار و جراح و تمایل بیماران به ایجاد تغییراتی اشاره کرد که به اندازه گذشته چشمگیر و مشخص نیست. اگر شما نیز به عمل بینی طبیعی علاقه دارید یا صرفاً میخواهید اطلاعات بیشتری درباره عمل بینی طبیعی به دست آورید، بهتر است با جراح بینی مشورت کنید. جلسه مشاوره فرصت مناسبی است که درباره انتظارات خود از نتیجه عمل با جراح صحبت کنید و جراح نیز توصیههای لازم را ارائه دهد. رینوپلاستی طبیعی نیازمند توجه به جزییات و اشراف کامل بر تغییرات ممکن متناسب با آناتومی بیمار است. دکتر جعفریپور با بهرهگیری از دانش و به پشتوانه توانایی و تجربه خود میتوانند یک بینی طبیعی خلق کنند که پاسخگوی نیازها و انتظارات بیمار نیز باشد. جهت دریافت مشاوره و یا رزرو نوبت با شماره 03136266851تماس بگیرید.


آیا عمل بینی طبیعی ممکن است؟

دستیابی به یک نتیجه طبیعی در عمل رینوپلاستی کاملاً امکانپذیر است. البته عمل بینی طبیعی یک جراحی ساده نیست و چون بینی مرکز صورت است، تغییر شکل بینی باید به بهترین شیوه انجام شود تا بینی خوش فرمی خلق شود که زیبایی چهره را دوچندان کند. بینی طبیعی عمل شده متناسباست و بخشهای مختلف بینی نیز با هم تناسب کامل دارد.

ویژگی های عمل بینی طبیعی

روشهای رینوپلاستی پیشرفت قابل ملاحظهای کرده است و بیماران مطلع از این روشها انتظار بالایی از عمل و دستیابی به یک نتیجه زیبا و طبیعی دارند. مهمترین عامل برای طبیعی به نظر رسیدن بینی عمل شده، متناسب بودن بینی با صورت است. بیماران در جستجوی جراحی بینی طبیعی هستند که مشکلات و عوارض شایع در عملهای بینی، مانند فرورفتگی پل بینی، به هم چسبیدن نوک بینی و بدشکلی بینی زینی شکل، را ایجاد نکند. چنانچه جراح به جزییات توجه کند و تکنیک جراحی بینی طبیعی را بدون اشتباه پیاده کند، این مشکلات پیش نمیآید. مهمترین شرط برای دستیابی به نتیجه طبیعی، خوشایند و درازمدت در یک عمل رینوپلاستی ایجاد تکیهگاهی مناسب برای بینی است. همه ما بینیهای غیرطبیعی عمل شدهای را دیدهایم که بسیار کوچکاند، نوک آنها به هم چسبیده یا پل بینی فرو رفته است، بینیهایی کج و پیچ خورده، بینیهایی با پل بدشکل، بینیهایی که یک یا هر دو سوراخشان به عقب کشیده شده و یا با سوراخهایی که هنگام نفس کشیدن بدشکل میشود. علت این بدشکلیهای شایع که پس از عمل اولیه بینی بروز مییابد، تقریباً همیشه پیآمد ضعیف شدن بینی و نداشتن تکیهگاه مناسب برای بینی است. این مشکلات بینی را غیرطبیعی جلوه میدهد و از آن سر اتاق نیز میتوان عملی بودن بینی، آن هم یک عمل ناموفق را تشخیص داد. این نقصها گاهی بلافاصله بروز مییابد، هرچند غالباً چند سال پس از جراحی مشخص میشود. بینی طبیعی عمل شده باید به صورت بیاید و نقصی در نوک، سوراخها یا ساختار داخلی آن وجود نداشته باشد. عمل طبیعی و موفق رینوپلاستی یک بینی زیبا و با عملکرد مطلوب را به دست میدهد که بیمار میتواند به خوبی از راه آن نفس بکشد. یکی از عوارض شایع پس از عمل بینی این است که بیمار نمیتواند پس از جراحی به خوبی از راه بینی نفس بکشد. برای این که مجاری بینی پس از عمل مشکلی نداشته باشد، جراح باید سالها در زمینه عمل کردن مشکلات عملکردی داخل بینی تجربه داشته باشد و پس از رفع این نقصها به تغییر شکل خارجی بینی بپردازد. جراحان متبحر رینوپلاستی عملکرد بینی را بهبود میدهند و به انسجام و استحکام ساختاری بینی توجه میکنند تا نتیجهای طبیعی و زیبا را به دست دهند که مشکلی را برای نفس کشیدن بیمار ایجاد نکند. این رویکرد جدید جراحی زیبایی بینی تهاجم کمتری دارد و غضروف بینی را حفظ میکند، به این ترتیب عوارض جانبی شایع در عملهای پیشین دیگر ایجاد نمیشود.

مشاوره قبل از جراحی زیبایی بینی طبیعی

بیماران مطلع به حق انتظار دارند که در فرایند تصمیمگیری درباره تغییرات بینی شرکت داده شوند. متخصص جراحی بینی همواره از بیمار میخواهد که تغییرات مد نظر خود را شرح دهد و بینی دلخواه خود را توصیف کند. در این تبادل نظر مشخص میشود که خواسته واقعی بیمار چیست و جراح نیز میتواند برنامه عمل را مطابق توقع و انتظار بیمار از رینوپلاستی تهیه کند. ارتباط شفاف و صادقانه بین بیمار و جراح شرط لازم برای دستیابی به نتایجی رضایتبخش و قابل پیشبینی است. تصویربرداری رایانهای ابزار ارزشمندی است که در جلسه مشاوره از آن بهره گرفته میشود، به ویژه اگر بیمار جوان و نوجوان باشد و با تکنولوژی آشنایی داشته باشد. البته جراح به بیمار تذکر میدهد که این تصاویر صرفاً برداشتی کلی از نتیجه احتمالی را به دست میدهد. هرچند جراح نهایت سعی خود را میکند تا نتیجه عمل حتیالامکان به تصویر تولید شده توسط رایانه شباهت داشته باشد، اما همواره دقت میکند که نتیجهای واقعبینانه و قابل حصول را ارائه دهد تا سوء تفاهمی ایجاد نشود. مشاهده عکس بینی طبیعی عمل شدهقبل و بعد بیماران پیشین که ساختارهای استخوانی و مشکلاتی مشابه دارند، نیز بخش جداییناپذیری از جلسه مشاوره است. به این ترتیب درک، انتظار و تجربه کلی بیمار از عمل بهتر و واقعیتر میشود و پیوندی قوی بین بیمار و جراح شکل میگیرد.

کاندیدای عمل بینی
متقاضی ایدهآل عمل بینی طبیعی فردی است که از سلامت عمومی مناسبی برخوردار باشد، بیش از 16 سال داشته باشد، سیگار نکشد و بتواند به مدت یک تا دو هفته از قبل عمل تا بعد آن داروهای رقیق کننده خون مصرف نکند. فردی که برای عمل بینی طبیعی اقدام میکند، از شکل بینی خود راضی نیست و یا مشکلات تنفسی دارد و در عین حال انتظاری واقعبینانه از نتیجه عمل دارد. متقاضی عمل طبیعی بینی میخواهد، بینی خوش فرمتر و زیباتری داشته باشد و در عین حال به دنبال یک بینی بینقص نیست. مانند اکثر عملهای صورت، موفقیت جراحی به بلوغ جسمی و عاطفی و ارتباط مناسب بین پزشک و بیمار بستگی دارد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید ، چهارراه پلیس ، مجتمع ماکان 3 ، طبقه 4 ، واحد19
تلفن : 36266851 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جوش زدن صورت بعد از عمل برفع و از بین بردن غبغب با رژیم غذایی بعد از عمل بینسالک چیست ؟ درمان اسکار وعمل جراحی پلاستیک پیشانیلیفتینگ(لیفت) صورت یا کشمراقبت های بعد از عمل بینصفحه اصلیبیوگرافیجراحی بینیمراحل عمل زیبایی بینیعمل بینی در اصفهانفیلم های جراحیگالری عکسجراحی زیبایی گوشسوالات پزشکیجراحی پلکمقالات جدیدتزریق ژل و بوتاکس و چربیپروتز گونه و چانهلیزرشکاف لب و کام مادرزادیسایتهای دیگرارتباط با ما