منو اصفهان ، خیابان توحید جنوبی ، مجتمع ژیوار ، طبقه دوم - تلفن : 31312355

بینی زیبا و معیارهای زیبایی بینی

خصوصیات یک بینی زیبا چیست؟ آیا تعریفی برای یک بینی زیبا وجود دارد؟ محققان جهت بررسی و شناسایی یک بینی زیبا، تحلیلهایی بر روی صورت افراد با بینی زیبا انجام دادهاند، بطوری که در این اشخاص علاوه بر زوایا و اندازهی بینی، خود بینی باید با سایر اجزای صورت نیز متناسب باشد.

برخی معیارهای ارائه شده در این بخش مربوط به رینوپلاستیمیباشند. جراح بینی در بررسیهای قبل از عمل و معاینات حین درمان و نیز تصاویر قبل از عمل بینی، وضعیت بینی را مشخص کرده و بر اساس معیارهای زیر فرایند جراحی زیبایی بینی را طراحی میکند. بطور کلی هدف رینوپلاستی علاوه بر حل مشکل بینی با حفظ عملکرد تنفسی آن، دستیابی به بینی زیبا بر اساس معیارهای زیبایی میباشد.

هنگام انتخاب یک جراح زیبایی برای رینوپلاستی، یافتن شخصی که با چشمانی تیزبین تمام ظرافتها و جزئیات را در نظر بگیرد و تغییرات لازم را جهت زیبایی بینی انجام دهد، بسیار مهم است. این اشخاص میدانند که با اینکه تقارن مطلوب است، اما به تنهایی به معنی جذابیت نخواهد بود. در طول مشاوره، متخصص زیبایی سر و گردن اهداف زیبایی شما را بررسی کرده و به ، منظور تعیین یک بینی متناسب و زیبا بر روی صورت، با شما کار خواهد کرد بطوری که نه تنها باعث اصلاح نیمرخ صورت میشود بلکه سایر خصوصیات منحصر بفرد چهره را نیز بهبود میبخشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره معیارهای زیبایی بینی یا برای رزرو نوبت میتوانید با شماره03136662851تماس حاصل نمایید.

تعریف بینی زیبا و ایدهآل

بینی زیبا و ایدهآل در واقع یک اصطلاح نسبی است. آناتومی خاص و ساختار استخوانی صورت ما به هر یک از ما ظاهر منحصر بفردی میدهد، اجزایی که متناسب با صورت یک شخص هستند، ممکن است بر روی صورت دیگری بسیار نامتناسب باشند. بررسی اینکه چگونه بینی و سایر اجزای صورت بطور متناسب با یکدیگر مرتبط هستند اولین مرحله در دستیابی به یک بینی زیبا است. بطور کلی، هرچه تقارن صورت بیشتر باشد، بیشتر به عنوان یک چهرهی زیبا تلقی میشود.

یک متخصص رینوپلاستی نه تنها شکل بینی را نسبت با سایر اجزای صورت در نظر میگیرد، بلکه چگونگی کامل شدن اجزاء بینی در کنار یکدیگر، بخصوص نسبت بین پل بینی و نوک بینی را نیز بررسی میکند. با اینکه یک بینی مطلوب میتواند شکلهای متفاوتی داشته باشد، برخی از خصوصیات مانند صاف بودن پل بینی و برآمدگی متناسب بینی معمولاً از نظر زیبایی جذاب در نظر گرفته میشوند.

تفاوت بین بینیهای مردانه و زنانه

یک عامل دیگر که باید در تعریف یک بینی زیبا در نظر گرفته شود، جنسیت است. برخی ویژگیها میتوانند باعث مردانه و زنانهتر شدن صورت شوند. برای مثال، شکل صورت، تراکم ابروها و خطوط استخوان گونه همگی بر اینکه صورت مردانه یا زنانه است تاثیر میگذارند.

بینی مردانه

بینی مردانه اغلب دارای لبههای زاویهدار و خطوطی صاف است. این زاویهها یک ظاهر مخروطی ایجاد کرده و مکمل سایر زوایای صورت میباشند (برای مثال یک استخوان فک برجسته).

بینی زنانه

برخلاف حالت زاویهدار مرتبط با بینی مردانه، بینی زنانه کمتر برجسته و قابل توجه است. در یک صورت زنانه، هدف کمتر جلب توجه کردن برجستگی ظاهری بینی میباشد. برای مثال با به حداقل رساندن برجستگی و عمق پل بینی، تاکید و توجه کمتری بر بینی قرار میگیرد. به جای آن، توجه معطوف لبها و چشمها میگردد. متوازن کردن جزئیات شکل حفرهی بینی و نوک بینی نیز در ایجاد ظاهر زنانهتر بینی نقش دارد.

ویژگیهای یک بینی زیبا

نمای جلو

نمای جلو به ۵ قسمت تقسیم میشود. لبهی بیرونی چشم تا لبهی بیرونی گوش، بخش میانی دو لبهی داخلی چشم و عرض چشمها باید مساوی باشند. بهتر است که یک بینی زیبا در یک پنجم میانی صورت قرار داشته باشد.

تقارن بینی و صورت

در نمای جلویی میانهی پیشانی تا چانه باید خطی از وسط ابروها و نوک بینی و لبها از بالا به پایین کشیده شود. هرگونه انحراف در بینی و لبها و صورت قابل تشخیص است.

خط رینوپلاستی

اگر خطی در نمای جلویی از پایین خط ابرو تا نوک بینی کشیده شود، نباید بصورت خط شکسته و منحنی باشد. این خط، رینوپلاستی نامیده میشود.

نوک بینی زیبا

نوک بینی به عنوان نقطهی چهارم باید تشکیل یک الماس را بدهد. در حالت ایدهآل پهنای استخوان بینی باید ۸۰ درصد از پهنای استخوان بینی در پایهی بینی باشد.

عرض پایه بینی

رینوپلاستی یک معیار پهنای پایهی بینی نسبت به پهنای چشم است. روش صحیح، محاسبهی پهنای بینی نسبت به گوشهی داخلی چشم است بطوری که پهنای بینی باید بین خطوط عمودی که از دو گوشهی چشم به پایین کشیده میشوند، قرار بگیرد. این اندازه حدود ۵/۳ سانتیمتر است.

نمای نیمرخ

نمای نیمرخ به سه قسمت مساوی تقسیم میشود.

یک سوم بالایی صورت تا پایین ابروها

یک سوم میانی از ابروها تا پایین بینی

یک سوم پایینی از بینی تا چانه، بهتر است که فاصلهی بین بینی تا وسط لبها به اندازهی یک دوم فاصلهی وسط لبها تا زیر چانه باشد.

ارتفاع بینی

ارتفاع بینی برابر با ۶۷ درصد شیب بینی است. ارتفاع فاصله عمودی از بالای بینی تا نوک بینی باید متناسب با بیرونزدگی بینی باشد. یک روش دیگر برای بررسی ارتفاع بینی این است که فاصله بین پایهی بین یا طرفین بینی A) برابر با ارتفاع بینی آن باشد. B) A=B

پشت بینی

در نمای نمیرخ، در صورتی که یک خط از بالای بینی تا نوک بینی کشیده شود، در زنان بینی باید حدود ۲ میلیمتر پایین این خط باشد. در مردان نیز بینی باید مماس با این خط باشد.

زاویه بین بینی و لبها

خط جانبی که بالا و پایین حفرهی بینی را به یک خط عمود متصل میکند و لبها، بینی و زاویهی لب را در بر میگیرد. زاویهی ایدهال حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ درجه در زنان و ۹۰ تا ۹۵ درجه در مردان میباشد.

زاویه بین بینی و پیشانی

در نمای نیمرخ، زاویهی بین بینی و پیشانی در انتهای ابرو روی یک خط واقعی است. این خط از مرکز مژهها و ابروها عبور میکند. زاویه پیشانی و بینی حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ درجه باید باشد. البته این زاویه پیشبینی میشود حدود ۲۰ تا ۳۰ درجه باشد و البته ایدهآلترین زاویه ۳۶ درجه است.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید ، چهارراه پلیس ، ساختمان ژیوار طبقه دوم
تلفن : 31312355 - 031

درباره این موضوع مطالب بیشتری بخوانید
نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :