منو اصفهان ، خیابان توحید جنوبی ، مجتمع ژیوار ، طبقه دوم - تلفن : 31312355
جراحی زیبایی چانه(جنیوپلاستی)

مشخص بودن چانه در مردان باعث ایجاد حس قدرت و مردانگی ودر زنان مرز صورت را مشخص می نماید.این جراحی به دوصورت قابل انجام است گذاشتن پروتز چانه و بریدن استخوان چانه و جلو آوردن آن

ژل لب

تزریق در لب را میتوان بر اساس نیاز بیمار فقط در خطوط دور لب انجام داد و یا اینکه حجم خود لبها را نیز افزایش داد.

جراحی زیبایی چانه

یکی از مهمترین اجزا در صورت چانه است که مشخص بودن چانه در مردان سبب ایجاد حس قدرت و مردانگی و در زنان مرز صورت را مشخص می کند.